Jeg hedder Kim , jeg er 61 år og gift med Susan 58 år.Jeg er far til Dennis 37år og Farfar til Magnus  3 år og Matilde . Far til  Tina 34 år og Morfar til Sebastian 10 år og Benamin 7 år. og Papfar til Nete 36 år og Papmorfar til Simon 1 år. Papfar til Amalie20 år  og svigerfar til Thomas 34år  og Brian på 28 årog Robin på 20 år..

 

 

 

 

 

Kim i flyveren til Rhodos.